Language Language

Blogs Blogs

Back

Viem ho tuyen co tu cung

Viem ho tuyen co tu cung duoc phan thanh 3 cap do: cap do 1, muc do 2, do 3. Viem ho tuyen la 1 viem nhiem lanh tinh, nhung ma Neu ma khong dieu tri kip thoi co nguy co tang nguy co benh vo sinh - hiem muon cung voi ung thu co da con.

Viem ho tuyen co tu cung la hien tuong nhung te bao cho lo tuyen co tu cung bi virus, nam… xam nhap khien cho bo phan nay bi thuong ton. Khi ay, cho ho tuyen co da con bi sung do, lo loet, co mu.

chi phi dot viem lo tuyen co tu cung

chi phi that ong dan trung

bac si mo u xo tu cung gioi

dot viem lo tuyen co tu cung o dau tot

phong kham da khoa thai ha dong da ha noi

cham kinh 2 tuan thai duoc may tuan

Co rat nhieu nguyen nhan dan toi tinh trang viem ho tuyen co da con, nhu:

rua ray khu vuc kin khong sach.

giao hop tinh duc manh bao hoac hang ngay "lam tran" tinh duc truy cap giai doan buong trung van dong manh.

bi mot so benh lay nhiem qua nhung duong tinh duc.

Can thiep nhung phau thuat ngoai khoa chi phoi den co tu cung.

Sinh de khong it.

Say thai, nao hut pha thai.

3 do cua viem ho tuyen co tu cung

Viem lo tuyen co tu cung duoc chia lam 3 do. Ban co kha nang tham khao mot so bang hieu biet bai viet nay de hieu hon ve benh ly pho bien nay.

mot. Viem ho tuyen co tu chia se do mot

do

Day la cap tinh cua benh viem lo tuyen

vung viem lo tuyen chiem phan rat nho, chi 1/3 dien tich co tu cung

bieu hien chua dac trung

dau hieu

dich am dao ra nhieu Du cho khong can phai khoang thoi gian trung rung

huyet trang co mau xanh, vang hoac trang duc, di kem bot

thay mui hoi tanh

ngua khu vuc kin

song, nhung trieu chung tren cung chua the khang dinh 100% la benh nhan bi mac viem lo tuyen boi vi khong it benh phu nu khong giong cung co dau hieu tuong tu.

nguy hiem

hien tuong viem loet chua tien trien rong can khong dan den nguy hiem toi kha nang sinh hoat va tinh duc cua nguoi benh.

kha nang chua khoi

luc nhan biet viem ho tuyen co tu cung o do mot, chuc nang tri thuyen giam vo cung cao.

Neu nhu de tinh trang viem nhiem keo dai, benh se chuyen bien xau hon, co nguy co tai bien thanh ung thu co da con, gay nen vo sinh,...

2. Viem lo tuyen co tu cung cap do 2

cap do

nhiem trung lo tuyen co tu cung cap do 2 la muc ton thuong trung binh

khu vuc ho tuyen viem da chiem den nua dac biet la 2/3 dien tich co tu cung

dau hieu nhan biet nang hon nang ne hon

dau hieu

Co toan bo dau hieu cua viem ho tuyen cap do 1

am dao dau buot

co kha nang ra mau (chay mau) khi "yeu" tinh duc

de doa

de doa den doi song hang ngay boi vi bieu hien da tram trong hon

nguy hiem den chuyen chan goi boi vi co chay mau luc "yeu"

neu de lau khong chua, viem lo tuyen co da con muc do 2 co the gay nen hau qua sang cac benh nhiem trung khac biet nhu nam, viem tac voi trung hay viem co tu cung...

Tang kha nang benh vo sinh - hiem muon boi nong muc do pH trong moi truong "co be" bien doi, khien tinh binh bi diet tru truoc luc gap trung

kha nang tri do

phac do chua tri cua bac si phu khoa la chua tri het nhiem trung Tiep do moi dot, laser, ap lanh...

3. Viem lo tuyen co da con do 3

cap do

Viem lo tuyen co tu cung cap muc do 3 la do nhiem trung nang ne nhat cua benh

benhVung bi viem se chiem tren 2/3 dien tich co tu cung

trieu chung nang ne hon cung voi khong kho dan toi khong it tai bien trong luc chua tri

bieu hien

chay mau luc giao hop tinh duc

huyet trang ra khong it

huyet trang co mau vang, mui hoi

ra mau "co be" bat thuong (khong trong ky kinh nguyet) vi be mat co da con mac sung huyet, khong kho ra mau

cam giac dau quan vung bung duoi (dau bung kinh)

di tieu khong de dang, tieu buot...

anh huong

giam sut cam hung, roi loan kinh nguyet, nguoi met moi...

gom tat ca anh huong tai cap do 2 nhung tram trong hon

chuc nang tri thuyen giam

viec tri nhat thiet duoc tien hanh ngay khi thay nhung dau hieu benh, dung khong it giai phap tien tien de dem lai ket qua tot.

binh thuong, bac si chuyen khoa se chi dan dot diet tuyen hoac khong de khong nen cho nhung ton thuong di vao co da con sau hon.

3 cap do viem ho tuyen co tu cung

3 cap do viem lo tuyen co da con - Anh: 24h

bien chung viem lo tuyen co da con

da so chi em phu nu bi viem lo tuyen co tu cung thuong chua co dau hieu nhan biet huu hieu, khong kho nham voi cac benh phu khoa khac nhu benh viem am dao, viem co tu cung…

van de nham tuong nay da tung khien cho rat nhieu chi em chu quan, khong di den bac si kham som, tu y mua thuoc ve dat "co be" hay su dung ma chua co qua trinh tu van cua chuyen gia. Viec tri sai thuoc da khien tinh trang benh ngay cang nang hon.

chinh minh ho tuyen la mot ton thuong lanh tinh. Tuy nhien tinh trang viem nhiem tai di tai lai khong it lan cung co nguy co gay nen ung thu co tu cung.

luc khu vuc ho tuyen co da con mac viem nhiem, benh se gay nen tinh trang dich am dao ra khong it, kinh nguyet thay doi, dau vung chau, cam giac dau bung duoi…

Viem lo tuyen co da con co nguy co dan toi vo sinh - hiem muon: mot so phu nu mac viem lo tuyen thuong hay co so luong dich dinh khong it, nhay khien cho tinh binh kho khan truy cap phia trong. Vi khuan con co kha nang gay tinh trung chet, Tu do khong kho dan toi kha nang hiem muon.

Benh co the dan toi tac voi trung, viem noi mac tu cung, viem tieu khung. Cac yeu to do se ngan can viec thu thai cung nhu mang thai.

Ngoai ra, khi bi viem ho tuyen se lam cho tang su tien trien cua vi khuan, vi khuan, tap khuan hoac mot so nguyen nhan dan toi benh truyen nhiem qua duong tinh duc nhu Chlamydia, lau, mun rop sinh duc...

De tranh cac hau qua nguy hiem tu benh viem ho tuyen co tu cung, chi em can thuc hien tham kham chuyen khoa San phu khoa cung nhu tham kham som de co bien phap xu ly kip thoi.

bien phap chua tri viem lo tuyen co tu cung

Neu ma phat hien som, dieu tri viem ho tuyen co tu cung khong phuc tap.

thuong thi, luc bi viem ho tuyen co da con, mot so bac si chi dinh thuoc chong viem o cho de ho tuyen het viem, doi luc phoi hop ca thuoc uong Neu lo tuyen lay nhiem nam hay nhung nguyen do lay truyen qua duong tinh duc khac.

Sau khi tri het viem, mot so phuong phap nhu dot dien, dong lanh, lazer... Se duoc ap dung de diet ho tuyen.

Neu viem tai muc do nhe (do 1),bac si se ke don dung khang sinh o khu vuc cung nhu khang sinh toan than (neu can).

Neu ma bi viem lo tuyen co da con dien rong (tu muc do 2, do 3),tuy theo y muon cua bac si chuyen khoa, nu gioi se phai dat thuoc, ket hop su dung thuoc de het viem nhiem. Roi su dung bien phap diet tuyen (dot viem ho tuyen co tu cung).

Comments
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.